mp3 ARQUITECTURA I ESTRUCTURA SCP
 

Empresa fundada l’any 2003 per Sergi Mena i Carles Padrós, arquitectes, dedicada a l'arquitectura i especialitzada en el disseny i càlcul d'estructures, formada per personal professional amb formació continuada i coneixement de la normativa vigent.

Seguiment i assessorament en totes les fases del projecte, amb col•laboració amb el client, per assolir la solució més adient i de qualitat per a cada projecte. Serveis principals:

CONSULTORIA D'ESTRUCTURES:

-Disseny i càlcul d’estructures en l’arquitectura.

-Valoració estructural d’edificacions existents: diagnosi, projecte de rehabilitació, reforç i reparació estructural.

-Assistència tècnica i col•laboració en la direcció de l’obra d'estructures.

ARQUITECTURA:

-Projectes d’edificació, rehabilitació i reforma.

-Documentació tècnica específica: certificats, informe ITE, cèdula d’habitabilitat, plànols,...